Latest Posts

duminică, 12 februarie 2017

Decreteii, acesti spalati pe creier ai comunismului

De fiecare data cand vad la stiri protestatarii PSD ma gandesc la cel care mi-a fost invatator in claselel I-IV. E decretelul tipic, un betivan care nu prea dadea pe la cursuri, iar cand vedea ne certa ca de ce nu stim, ca noi trebuia sa stim fara sa ne predea cineva. Imi amintesc ca mi-a dat doua palmi pentruca alergam prin curte si lui nu i-a convenit. Fugeam si deodata el ma prinde de umar si zice: De ce alergi? si imi da doua palme. Totul a culminat cand la inceputul unei serbari de Craciun de prin 96-97 cand era momentrul sa dea tonul pentru imnul Romaniei a inceput:

 -Trei culori cunosc pe lume...
read more...

miercuri, 27 aprilie 2011

Oprirea interzisă

Se amplaseazã pe partea sectoarelor de drum sau stradã pe care sunt interzise oprirea şi staţionarea. Interdicţia începe din locul în care este amplasat indicatorul şi se întinde pânã la prima intersecţie. Pentru interzicerea opririi pe lungimi mai mari indicatorul se repetã fiind însoţit de semnele adiţionale simbolizând începutul , dupã caz confirmarea , şi sfârşitul sectorului de drum pe care este valabilã semnificaţia indicatorului. Aceeaşi semnificaţie (ca şi semnele adiţionale prezentate anterior) o au şi sãgeţile de culoare albã desenate în interiorul indicatorului "Oprirea interzisã".
În cazul în care anumite autovehicule sunt exceptate indicatorul este însoţit de semnul adiţional pe care sunt înscrise categoriile exceptate . De asemenea, sub indicator se poate instala un semn adiţional cu o singurã sãgeatã deasupra cãreia este înscrisã o cifra în metri, care indicã începutul şi lungimea sectorului la care se referã indicatorul .
read more...

luni, 25 aprilie 2011

Limitare de viteză Limitare de viteză diferenţiată pe categorii de autovehicule

Se monteazã la capetele sectorului de drum sau strãzii pe care viteza de circulaţie se limiteazã. Zona de restricţie începe din locul unde este instalat indicatorul şi se terminã la întalnirea indicatorului "Sfârşitul limitãrii de vitezã" . Când restricţia se aplica pe lungimea întregii localitãţi indicatorul se amplaseazã cuplat cu cel cu semnificaţia "Localitate" . În localitãţi în conformitate cu prevederileregulamentului prin acest mijloc de semnalizare se pot stabili , pe anumite sectoare de drum, limite generale de vitezã superioare vitezei de 50 km/h, dar nu mai mult de 80 km/h.
Se monteazã la capetele sectorului de drum sau strãzii pe care viteza de circulaţie se limiteazã diferenţiat pe categorii de autovehicule. La întâlnirea acestui indicator şoferii vor circula cu o vitezã inferioarã celei înscrise în dreptul simbolului reprezentând categoria de autovehicule pe care le conduc. Zona de restricţie începe din locul unde este instalat indicatorul şi se terminã la întâlnirea indicatorului "Sfârşitul limitãrii de vitezã" .
read more...

duminică, 24 aprilie 2011

Depăşirea autovehiculelor , cu excepţia motocicletelor fără ataş , interzisă Depăşirea interzisă pentru autovehiculelor destinate transportului de mărfuri

Se instaleazã la începutul sectoarelor de drum unde lipsa de vizibilitate sau configuraţia drumului nu permit depãşirea în condiţii de siguranţã. Zona de acţiune a indicatorului începe din locul unde este amplasat şi se extinde pânã la întâlnirea indicatorului "Sfârşitul interzicerii de a depãşi" . La primul indicator se interzice depãşirea vehiculelor care se deplaseazã pe drum prin propulsie proprie cu excepţia motocicletelor fãrã ataş, motoretelor, precum şi a bicicletelor, vehiculelor cu tracþiune animalã şi a celor trase sau împinse cu mâna. De asemenea, se mai interzic în acest sector de drum manevrele de oprie, staţionare, întoarcere şi mers înapoi.
Indicatorul se instaleazã la capetele sectorului de drum pe care autovehiculelor destinate transportului de mãrfuri le este interzis sã depãşeascã vehiculele care se deplaseazã prin propulsie proprie, cu excepţia celor cu douã roţi. În zona de acţiune a acestui indicator au voie sã efectueze depãşiri motocicletele şi autovehiculele, deoarece restricţia se referã numai la autovehiculele destinate transportului de mãrfuri. De asemenea, se mai interzic în acest sector de drum manevrele de oprire, staţionare, întoarcere şi mers înapoi. Zona de acţiune se întinde pânã la întâlnirea indicatorului "Sfârşitul interzicerii de a depãşi" .
read more...

Interzis a se vira la stînga Interzis a se vira la dreapta Întoarcerea interzisă

Se instaleazã înainte de intersecţiile în care este interzisã manevra de viraj stânga (dreapta) pentru eliminarea riscului de a provoca blocaje în circulaţie sau de a pãtrunde pe un sens interzis. Interzicerile instituite de aceste indicatoare sunt valabile numai pentru intersecţia înaintea cãreia au fost amplasate.
Se instaleazã pe drumurile cu circulaţie intensã, în locurile în care executarea manevrei de întoarcere stânjeneşte desfãşurarea în condiţii de siguranţã şi fluentã a circulaţiei vehiculelor. Zona sa de acţiune se întinde de la locul unde este amplasat pânã la prima intersecţie ori, dupã caz, pânã la distanţa înscrisã pe panoul adiţional .
read more...

sâmbătă, 23 aprilie 2011

Indicatoare de restrictie

Semnificaţia indicatoarelor de interzicere sau restricţie începe sau este aplicabilă din dreptul acestor indicatoare.
În lipsa unei semnalizări care să precizeze lungimea sectorului pe care se aplică reglementarea ori a unor
indicatoare care să anunţe sfârşitul interdicţiei sau a restricţiei, semnificaţia acestor indicatoare încetează în
Intersecţia cea mai apropiată. Când indicatoarele de interzicere sau restricţie sunt instalate împreună cu
indicatorul ce anunţă intrarea într-o localitate, semnificaţia lor este valabilă pe drumul respectiv, cu excepţia
locurilor unde alte indicatoare dispun altfel.
Se instaleazã la începutul sectorului de drum sau stradã pe care este interzis accesul oricãrei categorii de vehicule. Poate fi însoţit de panoul adiţional, atunci când anumite categorii de vehicule sunt exceptate de la interdicţie (vehicule cu ecuson etc.). Se amplaseazã, de regulã, la capãtul opus al unui sector de drum pe care circulaþia se desfaşoarã în sens unic.
Se monteazã la capetele sectorului de drum sau strada pe care este interzisã circulaţia vehiculelor în ambele sensuri. Poate fi figurat pe un panou dreptunghiular cu fond alb, în cazul în care anumite categorii de vehicule sunt exceptate, precum şi în situaţia în care restricţia este limitatã în timp. Excepţiile sau limitarea temporalã se vor înscrie cu negru pe panoul dreptunghiular sub indicator.
Se instaleazã la capete sectorului de drum sau stradã pe care este interzis accesul tuturor vehiculelor, cu mijloace de autopropulsare, cu excepţia motocicletelor fãrã ataş şi motoretelor. Pe aceste sectoare de drum pot, de asemenea, sã circule vehicule cu tracţiune animalã, cele trase sau împinse cu mâna şi bicicletele.
Se amplaseazã la capetele sectorului de drum pe care este interzis accesul motocicletelor, cu sau fãrã ataş, şi al motoretelor. În zona sa de acþiune au acces toate celelalte tipuri de vehicule.
Este instalat la capetele sectorului de drum sau strãzii pe care se interzice accesul motoretelor şi bicicletelor cu motor. În zona sa de acþiune este permis accesul tuturor celorlalte vehicule.
Acest indicator se amplaseazã la capetele sectorului de drum sau strãzii pe care este interzis accesul autovehiculelor grele, destinate transportului de mãrfuri. Dacã restricţia se referã numai la anumite categorii de autovehicule, se înscrie pe silueta autocamionului, cu culoare albã, masa totalã maximã autorizatã (masa totalã maximã a vehiculului încãrcat, declaratã admisibilã cu prilejul omologãrii de cãtre autoritatea competentã), sau tipul de autovehicul (ex.:TIR, 5t).
Se instaleazã la capetele sectorului de drum sau strãzii pe care se interzice accesul ansamblurilor de vehicule ( un ansamblu format dintr-un autovehicul şi una sau, dupã caz, douã remorci cuplate, ce participã la trafic ca o unitate). Indicatorul nu interzice accesul autovehiculelor care tracteazã semiremorci sau remorci cu o osie. Prin semiremorcã se înţelege o remorcã fãrã osia din faţã, cuplatã astfel încât o parte apreciabilã a greutãţii şi a încãrcãturii se sprijinã pe vehiculul motor.
Acest indicator se instaleazã, de regulã, la capetele unor sectoare de drum înguste, interzicând accesul autobuzelor care, datoritã gabaritului lor mare, pot îngreuna circulaţia celorlalte vehicule pe astfel de drumuri.
Pe sectoarele de drum delimitate prin aceste indicatoare nu au acces tractoarele (inclusiv cele care tracteazã remorci) şi maşinile agricole (autovehicul care circulã în mod ocazional pe drum, fiind destinat executãrii unor lucrãri agricole, silvice sau altor activitãţi şi care, prin construcţie, nu poate depãşi viteza de 30km/h). Este folosit de regulã, pe drumurile importante (drumuri europene deschise traficului international) pentru a oferi circulaţiei mai multã cursivitate.
Se monteazã la capetele sectorului de drum sau strãzii pe care este interzis accesul autovehiculelor (inclusiv motociclete şi motorete). Sunt exceptate de la interdicţie: bicicletele, vehiculele cu tracţiune animalã şi cele trase sau împinse cu mâna.
Faţã de indicatorul prezentat anterior, acest indicator interzice şi accesul vehiculelor cu tracţiune animalã. În locurile în care este amplasat pot circula: bicicletele şi vehiculele trase sau împinse cu mâna. Pe indicator se pot figura maximum douã siluete în afara localitãþilor şi trei în localitãþi.
Se monteazã la capetele sectorului de drum sau strãzii pe care este interzis accesul bicicletelor. În zona sa de acţiune se permite accesul bicicletelor cu motor, motoretelor, precum şi accesul tuturor celorlalte vehicule.
Pe sectoare de drum la începutul cãrora este instalat acest indicator se interzice circulaţia vehiculelor cu tracţiune animalã, pentru creşterea fluenţei şi siguranţei circulaţiei pe drumurile cu trafic intens (drumuri europene deschise traficului internaţional). În zona sa de acţiune este permis accesul tuturor celorlalte vehicule.
Se intaleazã la începutul sectoarelor de drum intens circulate, având drept scop atât creşterea fluenţei circulaţiei celorlalte vehicule, cât şi protejarea persoanelor care trag sau împing vehicule cu mâna. În zona sa de acţiune este permis accesul tuturor celorlalte vehicule.
Se instaleazã pe sectoarele de drum cu trafic rutier deosebit de intens unde viaţa şi integritatea corporalã a pietonilor ar fi pusã în pericol în cazul în care s-ar permite circulaţia pietonalã. Dacã circulaţia persoanelor este interzisã pe ambele pãrţi ale drumului, indicatorul se amplaseazã şi pe stânga şi pe dreapta; în caz contrar se monteazã doar pe o singurã parte, indicatorul actionând doar pe partea respectivã.
Se instaleazã la capetele sectorului de drum sau stradã, cu gabarit cu lãţime redusã, precum şi la prima intersecţie ce precede sectorul respectiv, însoţit de semnul adiţional cu distanţa pânã la începutul restricţie. Acest indicator interzice accesul vehiculelor cu un gabarit în lãţime, al vehiculului sau încãrcãturii, mai mare decât cifra (în metri) înscrisã pe el.
Indicatorul se amplaseazã la capetele unor poduri, tuneluri, înaintea intrãrii pe sub reţele electrice, precum şi în alte situaţii când nu e asiguratã înãlţimea de liberã trecere a gabaritului. Interzice accesul vehiculelor a cãror înãlţime, mãsuratã de la sol pânã la punctul cel mai înalt al vehiculului sau a încãrcãturii acestuia este egalã sau mai mare decât cifra înscrisã pe indicator. Conducãtorii vehiculelor a cãror înãlţime totalã este cu puţin mai micã decât cea înscrisã pe indicator vor circula cu vitezã redusã, pentru a evita lovirea construcţiilor sau instalaţiilor, pe sub care urmeazã sã circule, ca urmare a eventualelor denivelãri, pe care le poate prezenta drumul şi care pot supraînãlţa vehiculul.
Se amplaseazã, de regulã, la capetele sectorului de drum sau strãzii, ori la capetele podurilor, pasajelor superioare, viaductelor, pe care este interzisã circulaţia vehiculelor având masa în sarcinã (masa vehiculului astfel cum este încãrcat la un moment dat, cu conducãtorul, carburantul şi dotarea existentã precum şi cu pasagerii şi/sau bunurile pe care efectiv le transportã) mai mare decât cea înscrisã pe indicator.
Se instaleazã, de regulã, la capetele unor poduri scurte pe care în mod obişnuit un autovehicul intrã mai întâi cu roţile din faţã şi dupã ce acestea au trecut de limita podului intrã şi cu roţile din spate. De aceea, masa în sarcinã a autovehiculului se împarte la numãrul osiilor. Repartizarea masei proprii pe osii este indicatã în cartea tehnicã a autovehiculului. şoferii au obligaţia sã cunoascã repartizarea masei proprii a autovehiculului şi a încãrcãturii pe fiecare osie pentru a stabili dacã este posibil sau nu, sã intre pe pod. Pot fi instalate şi la capetele pasajelor, viaductelor, sectoarelor de drum sau stradã.
Se instaleazã, de regulã, la începutul sectoarelor de drum caracterizate prin curbe cu raze foarte mici şi interzice accesul vehiculelor având lungimea mai mare decât cea înscrisã pe indicator, pentru evitarea blocãrii traficului rutier, datoritã imposibilitãţii de manevrare a acestor vehicule în curbe foarte strânse.
read more...

joi, 21 aprilie 2011

Indicatoare de prioritate

Datoritã faptului cã aceste indicatoare sunt instalate în situaţiile în care siguranţa circulaţiei este pusã cel mai des în pericol, au forme geometrice specifice (triunghi amplasat cu vârful în jos, romb, octogon) pentru a se evita confuziile privind semnificaţia lor şi a fi observate din toate direcţiile de intrare într-o intersecţie.
Se instaleazã pe drumurile sau strãzile care pierd prioritatea în intersecţie, atunci când vizibilitatea este suficientã din ambele pãrţi. La întâlnirea indicatorului, conducãtorii de vehicule vor circula cu vitezã redusã, se vor asigura cã pe drumul cu prioritate nu se apropie nici un vehicul cãruia ar putea sã-i stânjeneascã deplasarea şi numai dupã aceea îşi vor putea continua drumul. În cazul în care pe drumul cu prioritate circulã prin intersectie ori se apropie de aceasta alte vehicule, conducãtorii de vehicule sunt obligaţi sã opreascã şi sã le cedeze trecerea. Dacã, datoritã unor condiţii care împiedicã vizibilitatea, indicatorul amplasat în intersecţie nu poate fi observat din timp de cãtre cei care trebuie sã cedeze trecerea, el poate fi precedat de altul similar, având înscrisã cu alb pe latura superioarã a chenarului de culoare roşie, distanţa, pânã la intersectie, exprimatã în metri.
Indicatorul se amplaseazã pe drumurile unde se pierde prioritatea, la intersecţiile fãrã vizibilitate sau cu vizibilitate redusã. Obligã conducãtorii de vehicule care îl întâlnesc sã opreascã, înainte de a pãtrunde în intersecţie, pentru a se asigura, indiferent dacã pe drumul cu prioritate circulã sau nu, în acel moment, alte vehicule. Oprirea pentru asigurare se va face în locul care oferã cea mai bunã vizibilitate asupra arterei cu prioritate, fãrã a stânjeni circulaţia vehiculelor care circulã pe drumul prioritar. Presemnalizarea acestuia se realizeazã în cazul în care nu poate fi observat din timp, printr-un indicator de formã triunghiularã având înscris cu alb pe latura superioarã a chenarului, de culoare roşie, cuvantul "STOP" urmat de distanta (în metri) pânã la intersecţie.
Se instaleazã la începutul traseelor cu prioritate din afara oraşelor, iar înaintea intersecţiilor de pe aceste trasee, confirmarea prioritãţii se realizeazã prin instalarea indicatorului "Intersecţie cu un drum fãrã prioritate" . În oraşe se instaleazã, de regulã, pe drumul cu prioritate înaintea intersecţiilor de strãzi de aceeaşi categorie, în care circulaţia este reglementatã prin indicatoare. Când drumul prioritar îşi schimbã direcţia în intersecţie,sub acest indicator se amplaseazã panoul adiţional "diagrama intersecţiei" pe care drumul cu prioritate este figurat cu o linie mai groasã.
Se amplaseazã la 50...200m de locul unde înceteazã prioritatea, având şi rolul de presemnalizare pentru indicatoarele "Cedeazã trecerea" sau "Oprire" . Poate fi însoţit de semnul adiţional pe care se înscrie distanţa pânã la locul unde înceteazã prioritatea Dacã la prima intersecţie, precedatã de acest indicator nu sunt instalate semne de reglementare a prioritãţii, conducãtorii de vehicule vor circula dupã regula prioritãţii de dreapta.
Se instaleazã la inceputul sectorului de drum îngustat . Este precedat de indicatorul "Drum îngustat" . Când lãţimea pãrţii carosabile nu permite decât circulaţia simultanã, în sensuri opuse, numai a unor categorii de vehicule, sub acest indicator se instaleazã panoul adiţional având înscrise siluetele vehiculelor care trebuie sã acorde prioritate . Când întâlnesc indicatorul, conducãtorii de vehicule au obligaţia sã acorde prioritate de trecere vehiculelor care au ajuns în acelaşi timp cu ei la celãlalt capãt al sectorului de drum îngustat. În zona sa de acþiune nu este permisã oprirea sau staţionarea.
Se amplaseazã la celalalt capãt al sectorului de drum îngustat la care este instalat indicatorul "Prioritate pentru circulaţia din sens invers". Acest indicator conferã prioritate pe sensul de mers pe care este întâlnit. Zona sa de acţiune se întinde pânã la întâlnirea pe sens opus a indicatorului prezentat anterior. Sunt interzise între cele douã indicatoare oprirea şi staţionarea.
read more...

marți, 19 aprilie 2011

Semne II

Se monteazã la 50...100m de intersectarea cu o linie de tramvai. În zona de acţiune a indicatorului, conducãtorii de vehicule trebuie sã circule cu vitezã redusã pentru a putea opri în condiţii de sigurantã şi a acorda prioritate de trecere tramvaiului aflat în mers (sunt exceptate cazurile când printr-o semnalizare se dispune altfel sau tramvaiul executã virajul la stânga şi pierde prioritatea faţã de vehiculele care circulã din sens opus).
Se amplaseazã la începutul sectorului de drum cu circulaţie în ambele sensuri, dupã ce, pe sectorul de drum precedent, circulaţia vehiculelor s-a desfãşurat în sens unic. La întâlnirea acestui tip de indicator, conducãtorii de vehicule vor ocupa obligatoriu banda (benzile) de circulaþie din dreapta pãrţii carosabile, întrucât urmeazã sã se încrucişeze cu vehicule circulând din sens opus.

Se instaleazã înaintea intrãrii într-un tunel rutier. În zona sa de acţiune se va circula cu mare atenţie şi cu vitezã redusã. Se vor aprinde obligatoriu luminile de întâlnire şi se recomandã ca înainte de a se pãtrunde în tunel sã fie fixate ştergãtoarele de parbriz pentru cã ar putea fi necesarã folosirea lor. Se interzic oprirea şi staþionarea, întoarcerea, depãşirea şi mersul înapoi.
Poate fi întâlnit şi la încrucişarea dintre un drum destinat circulaţiei vehiculelor şi o cale feratã. În zona sa de acţiune care începe de la locul unde este amplasat sunt interzise: depãşirea, întoarcerea şi mersul înapoi, oprirea sau staţionarea. Conducãtorii de vehicule sunt obligaţi sã opreascã în ordinea sosirii, în dreptul acestui tip de indicator fãrã a trece de linia din dreptul indicatorului ori de marcajul de oprire şi sã se asigure, urmând a se pune în mişcare numai dupã ce au constatat cã nu se apropie mijloace rulante. Obligaţia (opririi şi asigurãrii) revine fiecãrui conducãtor de vehicul, în parte. Indicatoarele obligatoriu vor fi însoţite de indicatorul OPRIRE !
read more...

luni, 18 aprilie 2011

Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere sau semibariere Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere

Se instaleazã la 150 m înainte de bariera trecerii la nivel cu calea feratã din afara oraşelor, pe acelaşi stâlp cu panoul suplimentar cu trei benzi înclinate sau la 50m de bariera trecerii la nivel cu calea feratã, în oraşe. Conducatorii de vehicule vor reduce viteza, si daca barierele sunt deschise, se vor angaja in traversare. Dacã barierele sau semibarierele sunt închise, şoferii vor opri având grijã sã nu blocheze ieşirile din drumurile laterale. La mai puţin de 50m de calea ferată, sunt interzise oprirea, staţionarea, depãşirea, întoarcerea şi mersul înapoi.
Se instaleazã la 150 m înainte de şina cea mai apropiatã a trecerii la nivel cu calea feratã fãrã bariere din afara oraşelor, respectiv, la 50 m în oraşe. Conducãtorii de vehicule vor opri obligatoriu înainte de a se angaja în traversarea caii ferate, în locul care permite maxima vizibilitate, pentru a se asigura cã în acel moment nu se apropie, de intersecþia cu drumul, pe calea feratã, nici un mijloc rulant. În localitãţii, în zona sa de acţiune, sunt interzise oprirea, staţionarea, depãşirea, întoarcerea şi mersul înapoi.
Se amplaseazã, de regulã, pe acele drumuri unde viteza de circulaţie este mare, astfel: la 150 m, panoul cu 3 benzi, la 100 m panoul cu douã benzi şi la 50 m panoul cu o bandã, de la şina cea mai apropiatã a trecerilor la nivel cu calea feratã, cu bariere sau fãrã bariere, din afara oraţelor. Au scopul de a atrage din timp atenţia conducãtorilor de vehicule cã se apropie de calea feratã. În cazul când aceste panouri sunt instalate într-o curbã,ele trebuie repetate şi pe partea stângã a drumului. În zona de acţiune a panoului cu o bandã sunt interzise oprirea, staţionarea, depãşirea, întoarcerea şi mersul înapoi.
Se monteazã înaintea locurilor care prezintã alt gen de pericole decât cele pentru care existã indicatoare de avertizare. Aceste indicatoare se instaleazã şi înaintea trecerilor la nivel cu o cale feratã unde circulaţia feroviarã este foarte redusã, iar circulaţia vehiculelor este dirijatã de un agent de cale feratã, fiind întotdeauna însoţit de semnul adiţional care are înscrisã silueta unei locomotive .
read more...

duminică, 17 aprilie 2011

Semne

Se instaleazã în apropierea culoarelor aeriene de zbor, în special în vecinãtatea aeroporturilor, unde avioanele survoleazã drumul frecvent, la micã înãlţime.
Se amplaseazã la capetele sectorului de drum unde vântul bate cu intensitate mare. Silueta înscrisã pe indicator va indica direcţia predominantã a vântului. Se recomandã conducãtorilor de vehicule sã circule cu vitezã redusã, în raport cu intensitatea rafalelor de vânt, pãstrând în permanenţã controlul direcţiei vehiculului.
Se instaleazã înaintea unei intersecţii cu un drum public fãrã prioritate (în afara localitãţilor). Înainte de traversarea intersecţiei, şoferii vor circula cu atenţie, fãrã sã mãreascã viteza de deplasare, pentru evitarea evenimentelor rutiere.Simbolul de pe indicator descrie forma intersecţiei.
Se monteazã înainte de intersecţiile de drumuri de aceeaşi categorie, în general cu trafic redus, în care se aplicã regula prioritãţii de dreapta. Se amplaseazã numai în afara localitãţilor. Conducãtorii de vehicule vor circula cu o vitezã care sã le permitã oprirea, pentru a lãsa sã treacã vehiculele care circulã din dreapta.
Se instaleazã înaintea intersecţiei unde circulaţia se desfaşoarã în giraţie,
fiind urmat de indicatorul "Sens giratoriu obligatoriu".

Se amplaseazã înaintea acelor semafoare electrice a cãror prezenţã ar putea surprinde pe conducãtorii de vehicule. De asemenea, se instaleazã înaintea intersecţiilor nou semaforizate, menţinându-se, de regulã, 90 zile. Conducãtorii de vehicule vor reduce viteza şi vor circula cu atenţie sporitã pentru a putea opri vehiculul în condiţii de siguranţã, în situaţia în care culoarea roşie a semaforului este aprinsã.
read more...

sâmbătă, 16 aprilie 2011

Animale

Se amplaseazã înaintea sectoarelor de drum situate în rezervaþii naturale sau unde existã riscul ca animalele sãlbatice sã traverseze carosabilul. Pentru sectoare lungi, indicatorul se repetã la fiecare 1500...2000m, fiind insoţit de adiţionalul pe care se inscrie lungimea pânã la sfârşitul sectorului. . Conducãtorii de vehicule trebuie sã circule cu atenţie sporitã, mai ales dupã lãsarea întunericului.
read more...

vineri, 15 aprilie 2011

Lucrãri

Se instalează înaintea sectorului de drum pe care carosabilul este afectat de lucrãri (alimentãri cu apã, canalizare, refacerea îmbrãcãminţii asfaltice etc.). Poate fi precedat de indicatoare de reducere a vitezei sau drum îngustat. Zona de acţiune se încheie la sfârşitul sectorului de drum afectat de lucrãri. Conducãtorii de vehicule vor circula cu vitezã redusã şi cu atenþie acordând prioritate vehiculelor care circulã din sens opus dacã acest lucru este semnalizat prin indicatorul prioritate pentru circulaţia din sens invers sau dacã pe sectorul de drum rãmas liber nu existã loc suficient pentru circulaţia din sensuri opuse a douã vehicule. Totodatã vor proteja personalul muncitor care desfãşoarã activitãţi de reparaţii în zona semnaliz
read more...

joi, 14 aprilie 2011

Presemnalizare trecere pietoni Copii Biciclişti

Se amplaseaza înaintea trecerii pentru pietoni semnalizatã corespunzãtor atunci când prezenţa trecerii nu poate fi observatã din timp de conducãtorii de vehicule. La întâlnirea acestui tip de indicator şoferii trebuie sã circule cu atenţie sporitã pentru a putea opri vehiculul în condiţii de siguranţã, în situaţia în care, pe trecerea pentru pietoni se aflã sau urmeazã sã se angajeze persoane în traversare.
Se instaleazã în apropierea locurilor frecventate de copii: şcoli, grãdiniţe, terenuri de joacã etc. Terminarea zonei de acţiune a indicatorului este marcatã de indicatorul instalat pe sensul opus de circulaţie.La întâlnirea acestui indicator conducãtorii de vehicule vor circula cu vitezã redusã.
Se instaleazã pentru a avertiza conducãtorii de vehicule cã urmeazã un sector de drum unde circulaţia bicicletelor este frecventã. Poate fi insoţit de semn adiţional În caz contrar îşi înceteazã valabilitatea în dreptul indicatorului instalat pentru sens opus. Se va circula cu atenţie recomandându-se reducerea vitezei.
read more...

INDICATOARELE RUTIERE

Indicatoarele instalate pe drumurile publice sunt:
a) de avertizare;
b) de reglementare, care pot fi: 1. de prioritate; 2. de interzicere sau restricţie; 3. de obligare;
c) de orientare şi informare.
Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale.
Indicatoarele se instalează, de regulă, pe partea dreaptă a sensului de mers. în cazul în care condiţiile locale împiedică observarea din timp a indicatoarelor de către conducătorii cărora li se adresează, ele se pot instala sau repeta pe partea stângă, în zona mediană a drumului, pe un refugiu ori spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, deasupra părţii carosabile sau de cealaltă parte a intersecţiei, în loc vizibil pentru toţi participanţii la trafic.Indicatoarele pot fi însoţite de panouri cu semne adiţionale conţinând inscripţii sau simboluri care le precizează, completează ori limitează semnificaţia.
Semnele adiţionale se pot aplica pe panouri ce includ indicatoare ori chiar pe indicatoare, dacă înţelegerea semnificaţiei acestora nu este afectată.
Pentru a fi vizibile pe timp de noapte, indicatoarele trebuie să fie reflectorizante, luminoase ori iluminate.
Semnificaţia unui indicator este valabilă pe întreaga lăţime a părţii carosabile deschisă circulaţiei conducătorilor cărora
li se adresează.Când indicatorul este instalat deasupra benzii sau benzilor, semnificaţia lor este valabilă numai pentru banda ori benzile astfel semnalizate.Pentru informaţii, avertizări sau reguli de circulaţie aplicabile temporar, se folosesc aceleaşi indicatoare ca însemnalizarea permanentă însă simbolurile vor fi aplicate pe fond galben.

Indicatoarele de avertizare
Semnificaţia indicatoarelor de avertizare începe din dreptul locului sau sectorului periculos pe care îl semnalizează şi încetează imediat după acesta.
Au ca obiect avertizarea participanţilor la traficul rutier asupra existenţei unui pericol pe drum, indicându-le şi natura acestuia.Indicatoarele de avertizare, de regulã, au forma unui triunghi echilateral, cu chenarul de culoare roşie în care, pe un fond alb sunt figurate diferite simboluri de culoare neagrã reprezentând natura pericolelor ce urmeazã a fi întâlnite. Se instaleazã , de regulã înainte de locul periculos, iar zona de acţiune a acestora începe din locul în care sunt instalate şi înceteazã dupã locul periculos pe care l-au semnalizat.La întâlnirea acestor indicatoare, conducãtorii de vehicule trebuie sã-şi sporeascã atenţia asupra
pericolului cãruia au fost avertizaţi.

Se instaleazã înainte de intrarea în curbã. Scopul amplasãrii acestor indicatoare este de a avertiza conducãtorii de vehicule asupra necesitãţii reducerii vitezei şi circulaţiei cât mai aproape de marcajul continuu sau discontinuu din dreapta sau, în lipsa acestora, cât mai pe dreapta drumului, în direcţia de deplasare. În zona sa de acţiune sunt interzise oprirea sau staţionarea, iar depaşirea şi întoarcerea sau mersul înapoi, dacã vizibilitatea este mai micã de 50 metri


Se amplaseazã înaintea primei curbe . În cazul în care lungimea sectorului periculos depãşeşte 1000 m sub aceste indicatoare se instaleazã semne adiţionale pe care se înscrie distanţa pânã la terminarea sectorului periculos (vezi "Panouri adiţionale" ). În zona sa de acţiune nu sunt permise manevrele menţionate la indicatorul precedent, cu excepţia cazului în care aceste manevre se executã în aliniamentul dintre douã curbe succesive.

Se instaleazã în curbe cu raze mai mici (sau egale) decât 100 m. Poate fi precedat de unul indicatoarele curba la stânga sau la dreapta Vârfurile sãgeţilor indicã sensul virajului periculos. În zona de acţiune a indicatorului sunt interzise oprirea, staţionarea, depãşirea, întoarcerea şi mersul înapoi.
Se instaleazã înainte de punctul în care lãţimea pãrţii carosabile, inclusiv banda de încadrare incepe sã se îngusteze, atunci când micşorarea lãţimii pãrţii carosabile este de minim 0,50m, precum şi la podurile sau podeţele cu lãţimea cãii de rulare mai micã decât lãţimea curentã a drumului. În cazul în care carosabilul se îngusteazã pe o singurã parte simbolul se alege corespunzãtor pãrţii cu lãţimea micşoratã). Când pe sectorul de drum îngustat nu sunt asigurate douã benzi de circulaţie la începutul zonei de micşorare a carosabilului se instaleazã şi indicatoarele: – "Prioritate pentru circulaţia din sens invers" "Prioritate faţã de circulaţia din sens invers"
În cazul în care nu existã indicatoare de reglementare a prioritãţii conducãtorii vehiculelor care circulã din direcþia în care drumul se îngusteazã, trebuie sã opreascã pânã la trecerea vehiculelor din sens opus. În zona sa de acţiune nu este permisã oprirea sau staţionarea .
Se instaleazã înainte de începutul unui sector de drum cu denivelãri repetate. Poate fi insoţit de semnul adiţional având înscrisã lungimea sectorului de drum cu denivelãri, dacã acesta depãşeşte 300. Scopul amplasãrii acestui tip de indicator este de a avertiza conducãtorii de vehicule asupra necesitãţii reducerii vitezei pentru prevenirea pierderii controlului asupra direcţiei
read more...

miercuri, 13 aprilie 2011

Drum lunecos ; Împroşcare cu pietriş Cãderi de pietre

Se instaleazã în locurile unde datoritã drumului lunecos existã pericol de derapare. Este amplasat permanent pe sectoarele de drum unde, pe timp umed, existã pericol de derapaj (pavaje lustruite, curbe cu supraînãlţãri necorespunzãtoare) şi temporar pe sectoarele cu frecvenţa mare a formãrii poleiului. În zona sa de acţiune se va circula cu atenţie şi cu vitezã redusã evitându-se folosirea frânelor şi bruscarea volanului.
Se instaleazã înaintea sectorului de drum pe care sunt în curs de execuţie sau au fost executate tratamente bituminoase (criblura). Dacã sectorul de drum periculos este mare, indicatorul se repetã la fiecare 200m, însoţit de semnul adiţional cu lungimea sectorului. Indicatoarele se menţin pânã la fixarea criblurii. De asemenea, se instaleazã pe sectoare de drum pe care se transportã frecvent materiale de balastierã.
La începutul zonei asupra cãreia au fost avertizaţi conducãtorii de vehicule vor circula cu vitezã redusã pentru a evita atât derapajele cât şi împroşcarea cu pietriş a pietonilor sau a celorlalte vehicule.
Acest indicator se amplaseazã înaintea sectoarelor de drum pe care sunt posibile cãderi de pietre sau blocuri de stâncã de pe versanţi. Se instaleazã pe drumurile din zona defileelor muntoase sau în apropierea carierelor de piatrã. În anumite locuri sunt posibile alunecãri de teren pe partea carosabilã mai ales în urma ploielor torenţiale. La întâlnirea acestui indicator, conducãtorii de vehicule vor circula cu mare atenţie evitând claxonarea sau staţionarea.
read more...

marți, 12 aprilie 2011

Pod mobil şi Ieşire spre un chei sau mal abrupt

Indicatorul avertizeazã conducãtorii de vehicule de existenţa unui pod mobil. Din locul unde este instalat se recomandã sã se circule cu vitezã redusã pâna la depãşirea podului.Se amplaseazã în apropiere de chei, de malul abrupt sau de bac, atunci când se considerã necesarã avertizarea apropierii de acestea, pentru a preveni riscul unei prãbuşiri. Se recomandã circulaţia cu atenţie şi cu vitezã redusã chiar din locul în care se aflã instalat
read more...

Semnalizarea rutiera

Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar si coerent, se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si din timp de catre cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.
Se interzice:
a) amplasarea, in zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari, care sunt de natura sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punand in pericol siguranta circulatiei;
b) lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.
Ordinea de prioritate intre diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentilor de circulatie este urmatoarea:
1) semnalele speciale de avertizare, luminoase si/sau sonore; 2) semnalele si indicatiile agentului de politie rutiera;
3) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei; 4) semnalele luminoase;
5) indicatoarele; 6) marcajele.

1.Semnalele speciale luminoase de avertizare sunt:
a) lumina rosie, care poate fi folosita numai de catre autovehiculele apartinand politiei si pompierilor;( se opreşte )
b) lumina albastra, care poate fi folosita doar de catre autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale si de cele destinate controlului circulatiei vehiculelor din parcul propriu sau care insotesc coloane militare, de cele ale unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, de cele ale Ministerului Justitiei Directia Generala a Penitenciarelor, precum si de cele ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public si ale Parchetului National Anticoruptie, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta;( se reduce viteza de circulaţie )
c) lumina galbena, care poate fi folosita de catre autovehiculele cu gabarite sau mase depasite ori care insotesc asemenea autovehicule, de cele care transporta substante periculoase, de cele destinate intretinerii, repararii sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii autovehiculelor ramase in pana, precum si de tractoarele sau utilajele agricole. ( atenţie sporită )

2. Semnalele agentului de circulaţie
Semnalele poliţistului care dirijează circulaţia au următoarele semnificaţii:
a) braţul ridicat vertical semnifica “atenţie, oprire” pentru toţi participanţii la trafic care se apropie, cu excepţia conducătorilor de vehicule care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţă. Daca semnalul este dat într-o intersecţie, aceasta nu impune oprirea conducătorilor de vehicule care se află deja angajaţi în traversare;
b) braţul sau braţele întinse orizontal semnifica “oprire” pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de sensul lor de mers, circulă din direcţia sau direcţiile intersectate de braţul sau braţele întinse. După ce a dat acest semnal, poliţistul poate coborî braţul sau braţele, poziţia sa însemnând, de asemenea, “oprire" pentru participanţii la trafic care vin din faţă ori din spate;
c) balansarea cu braţul, pe verticală, a unui dispozitiv cu lumina roşie ori a bastonului reflectorizant pe timp de noapte, semnifica “oprire” pentru participanţii la trafic spre care este îndreptat;
d) balansarea pe verticală a braţului semnifică reducerea vitezei;
e) rotirea vioaie a braţului semnifica mărirea vitezei şi grăbirea traversării drumului de către pietoni.
Poliţistul care dirijează circulaţia poate face semn cu braţul ca vehiculul să avanseze, să depăşească, să treacă prin faţa ori prin spatele său, să-l ocolească prin partea sa stângă sau dreaptă, iar pietonii să traverseze drumul ori să se oprească.
La efectuarea comenzilor prevăzute la aliniatele de mai sus poliţistul poate folosi şi fluierul.
Semnalele agentului de circulaţie, au o foarte mare importanţã şi trebuie sã fie bine cunoscute de toţi participanţii la trafic deoarece acestea primeazã atât faţã de semnificaţia mijloacelor de semnalizare cât şi faţã de regulile de circulaţie.
Se comandã prin ridicarea braţului, vertical. La aceastã comandã toţi participanţii la trafic care se apropie au
obligaţia sã opreascã, cu excepţia acelora care nu ar mai putea opri în condiţii de siguranţã.
Se comandã prin întinderea orizontalã a unuia dintre braţele poliţistului rutier şi se referã la conducatorii de vehicule care circulã pe sensul de circulaţie care intersectează bratul întins, obligându-i sã opreascã (cu excepþia cazului în care oprirea nu s-ar face în condiţii de siguranţã).
Braţele poliţistului rutier întinse orizontal înseamnã oprire pentru toţi participanţii la trafic care, indiferent de de sensul lor de mers, circulã din direcţiile intersectate de braþele întinse. Dupã ce a dat aceastã comandã poliţistul rutier poate sã coboare braţele, poziţia sa însemnând de asemenea oprire pentru toţi conducãtorii de vehicule care, circulã din fatã ori din spate.
Pe timpul nopţii, participanţii la traficul rutier vor opri în cazul în care poliţistul rutier balanseazã pe verticalã un dispozitiv cu lumina roşie ori bastonul reflectorizant, spre ei.Vor opri toţi cei care se îndreaptă spre acest semnal luminos.
Aceastã comandã se dã de cãtre poliţistul rutier, prin rotirea vioaie a braţului. Conducãtorii de vehicule trebuie sã grãbeascã trecerea iar pietonii trebuie sã grãbeascã traversarea drumului, în cazul când aceastã comandã li se adreseazã.
Se comandã prin balansarea pe verticalã a braţului întins orizontal, de cãtre poliţistul rutier. La observarea acestui semnal, conducãtorii de vehicule au obligaţia de a reduce viteza.

3. SEMNALIZAREA temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei; Pentru informaţii, avertizări sau reguli de circulaţie aplicabile temporar, se folosesc aceleaşi indicatoare ca în semnalizarea permanentă însă simbolurile vor fi aplicate pe fond galben.

4. SEMNALE LUMINOASE
Semnalele luminoase grupeazã totalitatea aparaturii electrice sau electonice cu ajutorul cãreia se dirijeazã şi se controleazã mişcarea fluxurilor de circulaţie pe arterele rutiere.
Semnalul verde permite trecerea cu excepţia cazului când, în direcþia de mers a conducãtorilor de vehicule, aglomerarea de vehicule este de aşa naturã încât nu ar permite acestora sã traverseze intersecţia pânã la schimbarea semnalului.
Semnalul roşu, sau roşu-galben, interzic trecerea. Vehiculele trebuie oprite înaintea marcajului pentru oprire sau pentru trecerea pietonilor, iar în lipsa acestora în dreptul semaforului cu excepţia cazurilor în care semafoarele sunt instalate în mijlocul ori deasupra intesecţiei sau dupã aceasta, situaţii în care vehiculele trebuie oprite înainte de colţul intersecţiei.
Când semnalul galben apare dupã cel de culoare verde, conducãtorii de vehicule nu trebuie sã treacã, de locurile prevãzute la alineatul precedent cu excepţia cazului în care, la apariţia semnalului, se afla atât de aproape de acele locuri încât nu mai pot opri în condiţii de siguranţã. Deci o concluzie simplă la galben indifernet de variantă după verde sau după roşu se opreşte .
Semnalele luminoase pentru pietoni sunt de culoare roşie sau verde, funcţionând corelat cu semnalele pentru dirijarea circulaţiei vehiculelor. Semnalele luminoase pentru pietoni pot fi însoţite de semnale acustice pentru a asigura traversarea drumului de cãtre nevãzãtori.
Semnalul verde, de forma unui pieton în mers, permite trecerea. Când acesta începe sã funcţioneze intermitent, avertizeazã pietonii cã timpul alocat traversãrii drumului este în curs sã se epuizeze, şi urmeazã semnalul roşu.
Semnalul roşu, de forma unui pieton oprit, interzice pietonilor sã se angajeze pe partea carosabilã. Când pietonii sunt surprinşi în timpul traversãrii de culoarea roşie , aceştia trebuie sã grãbeascã traversarea pânã la primul refugiu ori spaţiu interzis circulaţiei vehiculelor, iar în lipsa acestora, pâna la trotuarul de vis-a-vis.
Se instaleazã de regulã, în locurile periculoase (ex.: treceri pentru pietoni), permiţând trecerea cu respectarea regulilor de circulaţie aplicabile în acel loc şi cu atenţie sporitã.
Aceste dispozitive sunt lãmpi cu lumina roşie şi functionare intermitent-alternativã şi lampa cu lumina albã intermitentã. Se instaleazã atât la trecerile la nivel cu calea feratã fãrã bariere cât şi la cele prevãzute cu bariere sau semibariere (în acest ultim caz avertizând apropiata coborâre a acestora).
Funcţionarea semnalului constând în douã lumini roşii care funcţioneazã intermitent alternativ, anunţã apropierea trenurilor. Când acest semnal este stins poate functiona un semnal cu lumina albã intermitentã, având cadenţa lentã, care semnificã permisiunea de a trece. Dacã nici unul dintre semnalele luminoase nu funcţioneazã (situaţie datoratã unei eventuale defecţiuni) conducãtorii de vehicule vor opri obligatoriu, fãrã sã depãşeascã indicatorul "Trecere la nivel cu o cale feratã simplã (dublã), prevazutã cu semnalizare luminoasã" pentru a se asigura cã nu existã nici un pericol.
read more...

luni, 11 aprilie 2011

Urcare cu înclinare mare şi Coborâre periculoasã

Se instaleazã înainte de începutul unei rampe .În zona de acţiune a indicatorului, conducãtorii de vehicule vor schimba din timp treptele de vitezã în funcţie de înclinarea rampei. În apropierea vârfurilor de rampă se interzic toate manevrele . Pe drumurile publice cu declivitate pronunţatã, în cazul în care trecerea unul pe langã altul a doua vehicule care circula din sensuri opuse este imposibilã sau dificilã, conducatorul vehiculului care coboarã este obligat sã opreascã pentru a permite trecerea vehiculului care urcã.(prioritatea de rampa)
Indicatorul se amplaseazã înainate de o porţiune de drum în pantă
read more...

Circulaţia pe benzi la intersecţii (încadrarea pe benzi la intersecţii în zona de preselecţie )

Regula generală
La intersecţiile fără marcaje, conducătorii vehiculelor ocupă în mers, cu cel puţin 50 m înainte de intersecţie următoarele poziţii:
a) rândul din dreapta, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre dreapta;
b) rândul din stânga, cei care vor să schimbe direcţia de mers spre stânga;
c) oricare dintre rânduri, cei care vor să meargă înainte.

Excepţia nr. 1:
Dacă în apropierea unei intersecţii este instalat un indicator sau aplicat un marcaj care obligă să se circule într-o anumită direcţie, vehiculele trebuie sa fie conduse numai în direcţia sau direcţiile indicate.
Se interzice circulaţia participanţilor la trafic pe sectoarele de drum public la începutul cărora sunt instalate indicatoare cu această semnificaţie.

Excepţia nr. 2 :

dacă la apropierea de intersecţie una dintre benzi (sau unul dintre rînduri )este ocupată de linia tramvaiului, toate vehiculele indiferent de direcţia de mers dorită se vor încadra pe celelaltă bendă (rind) lăsînd linia tramvaiului liberă.

Excepţia nr. 3 :

pe drumul cu sens unic ,conducătorii de vehiculele, pentru a executa virajul spre stînga, se vor încadra lîngă bordura din stînga.
read more...

duminică, 10 aprilie 2011

Reguli referitoare la manevre în timpul mersului

Conducătorul de vehicul care intenţionează să pornească de pe loc sau să oprească, să întoarcă, să iasă
dintr-un rând de vehicule staţionate sau să intre într-un asemenea rând, să vireze spre dreapta sau spre stânga
pentru schimbarea benzii ori direcţiei de deplasare sau să meargă înapoi, este obligat să efectueze aceste manevre
numai după ce a semnalizat şi s-a asigurat că o poate face fără a pune în pericol participanţii la trafic care îl urmează,
îl preced ori cu care urmează să se întâlnească, ţinând seama de poziţia, direcţia şi viteza acestora.
Semnalul dat trebuie menţinut pe întreaga durată a manevrei şi oprit de îndată ce aceasta a fost efectuată.
În situaţiile în care există benzi speciale pentru executarea manevrei, schimbarea direcţiei de deplasare se face prin
stânga, iar dacă există un marcaj de ghidare, cu respectarea semnificaţiei acestuia.
Schimbarea direcţiei de mers spre stânga, în cazul autovehiculelor care intra într-o intersecţie circulând pe acelaşi
drum în aliniament, dar din sensuri opuse, se efectuează prin stânga centrului intersecţiei, fără intersectarea
traiectoriei acestora.
Amenajările rutiere sau obstacolele din zona mediană a părţii carosabile, se ocolesc prin partea dreaptă.
Conducătorul de vehicul care constată că vehiculele care circulă înaintea lui semnalizează intenţia de a schimba banda de circulaţie sau direcţia de deplasare este obligat să asigure condiţiile pentru realizarea acestor manevre în deplină siguranţă.
La apropierea de o staţie de troleibuz sau autobuz prevăzută cu alveolă, din care conducătorul unui astfel de vehicul
semnalizează intenţia de a ieşi, conducătorul de autovehicul care circulă pe banda de lângă acostament sau bordură,
este obligat să reducă viteza şi, la nevoie, să oprească pentru a-i permite reintrarea în trafic.
read more...

marți, 5 aprilie 2011

SUBDIVIZIUNI ALE PĂRŢII CAROSABILE

Sensul de circulaţie – este partea drumului public pe care toate vehiculele circulă în acelaşi sens , fără să fie necesară o semnalizare specifică sensurilor . Drumurile au două sensuri de circulaţie , separate între ele de axa drumului , care poate fi o linie imaginară sau materializată prin marcaj longitudinal discontinuu sau continuu , simplu sau dublu.
Axa drumului este linia care separă cele două sensuri de circulaţie indiferent dacă este materializată sau imaginară . Trebuie să amintim faptul că axa drumului nu se confundă cu axa geometrică (de simetrie ) a drumului cu care este adevărat că în majoritatea cazurilor coincide , dar sînt şi cazuri cînd sensurile de circulaţie sînt inegale
Banda de circulaţie – este oricare din subdiviziunile longitudinale ale părţii carosabile , materializate sau nu prin marcaje cu condiţia să aibă o lăţime suficientă care să permită circulaţia cu uşurinţă a unui şir de vehicule altele decât vehiculele care se deplasează pe două roţi .
Clasificarea benzilor de circulaţie: a)benzi materializate cu ajutorul marcajelor rutiereb)benzi imaginare (rînduri) nematerializate cu marcaje rutiere

 În cazul în care drumul are două sau mai multe benzi pe sensul de mers, vehiculele vor fi conduse pe banda situată lângă acostament sau bordură. Celelalte benzi pot fi folosite succesiv, de la dreapta spre stânga, dacă banda de circulaţie utilizată este ocupată, cu obligaţia de a reveni pe banda din dreapta atunci când acest lucru este posibil.
 Pe părţile carosabile cu circulaţie în ambele sensuri şi care au cel puţin trei benzi, vehiculele nu trebuie să fie conduse pe banda situată la marginea din stânga părţii carosabile în sensul de mers, dacă printr-un mijloc de semnalizare nu se dispune altfel.
Vehiculele grele, lente sau agabaritice ori cele care se deplasează cu viteză redusă, trebuie conduse numai pe banda de lângă acostament sau bordură, dacă în sensul de mers nu este amenajată o bandă destinată acestora.
Pe drumul public cu cel mult două benzi pe sens şi cu o a treia bandă pe care este amplasată linia tramvaiului lângă axul drumului, conducătorii de vehicule pot folosi această bandă, cu obligaţia să lase liberă calea tramvaiului, la apropierea acestuia.
Vehiculele din serviciile de transport public de persoane se conduc pe banda rezervată acestora, dacă o astfel de bandă există şi este semnalizată ca atare. Pe aceeaşi bandă pot circula şi autovehiculele P.P. S S.R.I S.P.P în misiune de urgenţă.
read more...

duminică, 3 aprilie 2011

DRUMUL PUBLIC

drum public – orice cale de comunicatie terestra, destinata traficului rutier, daca este deschisa circulatiei publice. Drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile
Părţile constructive ale unui drum public
Clasificarea drumurilor publice din punct de vedere administrativ
- drumuri de interes naţional , în această categorie se încadrează drumurile naţionale şi autostrăzile
- drumuri de interes local , în această categorie se încadrează drumurile judeţene şi drumurile comunale.
- drumuri de exploatare ( minieră , forestieră , carieră etc ).
Clasificarea drumurilor după înclinare
- drumuri în rampă
- drumuri în palier
- drumuri în pantă
Clasificarea drumurilor publice după sinuozitate
- drumuri publice în aliniament sau drumuri drepte.
- drumuri publice în curbă care fac legătura între două drumuri drepte sau aliniamente.
read more...

duminică, 27 februarie 2011

Consideri ca sportul si miscarea in general iti sunt benefice?

a) Da b) Nu
Daca „Da”, situeaza alegerea ta pe o scara de la 1 la 10.....

Aproape 100% din cei chetionati au raaspuns afirmativ la acesta intrebare si au situat importanta sportului, pe o scara de la 1 la 10 foarte sus, Pactic doar o persoana a dat nota 5, doua persoane au dat nota 6 iar ceilalti au situat sportul peste nota 7. Cum spuneam mai sus, Figura 12 denota faptul ca sportul e benefic si util pentru ei dar doar 10% din ei au sportul ca hobby.

Tu ce ai raspunde?
read more...

miercuri, 23 februarie 2011

Intr-un fin spirit trololo

Ia sa vedem noi cu ce se mananca leapsa asta de la trololo.ro

1. O carte de care n-a auzit nimeni (necomerciala) si pe care ai recomanda-o din tot sufletul:Swen Hassel - Batalion de sacrificiu

2. Un film cu final fericit pe care l-ai vazut: Frumoasa si Bestia

3. Ultimul lucru bun pe care l-ai facut: Am facut curatenie si sunt mandru de asta :D
4. Telefonul din buzunarul tau: Sony Ericsson k5010i

5. O melodie care iti aminteste de copilarie: Nicola - Vamos a Mamaia

6. Cel mai accesat site romanesc de catre tine: trololo.ro :P (nu glumesc)

7. Sportul la care te uiti/il practici: Tenis de camp

8. Locul unde ai vrea sa mergi in urmatoarea excursie: Delta Dunarii

9. Emisiunea TV pe care o apreciezi: Apropo TV

10. Un mesaj pentru cei care intra pe blogul tau: Nu mai intrati aici! :D

Leapsa merge catre...stiti voi cine :P
read more...

marți, 30 noiembrie 2010

Somnul

Este tarziu in noapte. Trebuie sa ma pregatesc de culcare. Despre somn se spune ca este cu atat mai dulce cu cat ziua este mai incarcata de evenimente, cu cat lumina te oboseste mai mult. De asemenea, se spune ca ticalosii nu au parte de un somn odihnitor. Sunt cuprinsi de remuscari, pare-se. Deci, cu alte cuvinte, trebuie sa ai grija de modul tau de a fi in cuprinsul zilei pentru a te putea bucura de linistea noptii.
read more...